31 mei 2020

Algemene Corona-maatregelen

DE ZOMERKAMPEN GAAN DOOR!

Beste ouders

Ondanks dat positieve nieuws zal het kamp er dit jaar wel anders uitzien dan we gewoon zijn.

De belangrijkste, extra maatregelen naar aanleiding van het coronavirus, vind je hieronder. Daarnaast vind je ook, net als elk jaar, ons kampboekje terug.

MAAR… het kampboekje werd al gedrukt nog voor de draaiboeken voor de zomerkampen goedgekeurd waren door de Veiligheidsraad. Daarom vind je naast deze brief ook nog een andere, extra brief met alle wijzigingen voor ons kamp ten opzichte van het kampboekje.


DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN

  1.  Zieke leden en leiding blijven thuis

Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis.

Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Risicogroepen%20pediatrie%20NL%20FINAL.pdf 

Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te brengen.

We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u de voorwaarden erkent en respecteert.

Het is in ieders belang, ook in die van uw kind.

2.    Wordt er iemand ziek op kamp?

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen.


3.    Op kamp in contactbubbels

We delen onze Chirogroep op in 3 bubbels van maximaal 50 deelnemers. Zo’n bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte momenten en reinigen contactoppervlakken tussendoor. We voorzien voldoende afstand en als het niet anders kan, dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We maken dus een soort minikampjes in ons kamp.

Zo zullen onze bubbels eruitzien:

  • Bubbel 1: Speelclub en Rakkers
  • Bubbel 2: Toppers, Kerels en Aspiranten
  • Bubbel 3: kookouders

OPGELET:

Het kan zijn dat broers niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun leeftijdsgenoten ingedeeld worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact met elkaar kunnen heb-ben. Voorzie dus voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is bijvoorbeeld niet toegelaten.


4.    Extra hygiënemaatregelen

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, handschoenen, … 

Dankzij Innomediq, beschikken we dit jaar ook over 3 contactloze thermometers die we van hen gratis kregen! Dikke merci!

We vragen om voor je kind de volgende zaken mee te geven:

  • Mondmasker: nodig voor contact met mensen van buiten de eigen bubbel, bv. openbaar vervoer (voor +12-jarigen)
  • Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!)
  • Eventueel handgel
  • Extra warme kleren (want buiten spelen = bye bye virus!)
  •    …

  

PRAKTISCHE INFO 


Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten.

De concrete wijzigingen die deze maatregelen met zich meebrengen, vind je op onze website terug op de pagina's van de dienstregeling.


Bij vragen of bezorgdheden kan je contact met ons opnemen: 


Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van!

Hopelijk tot op zomerkamp Speelse Chirogroet

De leiding van Chirojongens Baal
Meer items

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x