Huishoudelijk reglement

Van harte welkom bij Chiro Sint-Anna Baal in jeugdlokaal Tschaluin.

Ons jeugdlokaal blijft onder toezicht van de verhurende vzw. Zij is gemachtigd toezicht uit te oefenen op het gebruik van het jeugdlokaal. Wederzijds begrip betekent een vlotte samenwerking.

Bij de ingebruikname van het lokaal wordt het lokaal en alle materiaal nagekeken aan de hand van de inventaris. Opgemerkte schade wordt onmiddellijk gemeld aan de verantwoordelijke.

Aan het einde van het verblijf wordt zowel het lokaal als het materiaal opnieuw nagekeken. Het huis en het terrein worden schoongemaakt door de huurders.

De waarborg wordt voorafgaand aan het verblijf betaald en kan aangewend worden voor eventuele schade aan het gebouw of het materiaal en voor eventuele tekorten in de schoonmaak. De laatste dag van het verblijf wordt er afgerekend voor de gemaakte kosten; waaronder energie. Het resterend bedrag wordt binnen de maand teruggestort op uw rekening. 

Wanneer de lokaalverantwoordelijke vaststelt dat het verblijf een feest betreft, of een andere niet-sociaal-toeristische activiteit, dan is hij gemachtigd een hogere waarborg te vragen, de toegang tot het lokaal te ontzeggen of de groep tijdens het verblijf aan de deur te zetten.

Van alle deelnemers (inclusief leiding en hulp …) wordt er een lijst (naam, adres en geboortedatum) in tweevoud aan de lokaalbeheerder bezorgd; bestemd voor de lokale overheden.       

Afvalverwijdering en energie (gas, water, elektriciteit) worden afzonderlijk aangerekend aan kostprijs. 

Toegankelijkheid: Vrachtwagens van het type trekker met lange oplegger zonder meedraaiende achterwielen kunnen het straatje aan het lokaal niet indraaien (100 meter).       

De maximumcapaciteit van het lokaal mag niet overschreden worden. Bij niet naleving kan de lokaalbeheerder u een meerprijs aanrekenen voor de overlast of, bij ernstige overschrijding, de groep wegsturen. 

Groepen uit het jeugdwerk genieten een basisprijs en kunnen 1 jaar vroeger reserveren. 

Meer items

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x